Ile zarobisz na rękę w Polsce? Sam możesz przeliczyć.

Dobre zarobki, atrakcyjne oferty legalnej pracy i otwartość polskiego społeczeństwa sprawiają, że coraz więcej Ukraińców decyduje się na pracę w Polsce. Często zdarza się jednak, że nie wiedzą dokładnie na jakie warunki płacowe się zgadzają. Nie rozumieją różnicy między kwotami brutto i netto, którymi operują polscy pracodawcy. Dlatego na rynku pojawił się specjalny kalkulator płac Read more about Ile zarobisz na rękę w Polsce? Sam możesz przeliczyć.[…]

Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy

Do tej pory obywatele Ukrainy mogli korzystać z uproszczonej procedury podczas podejmowania krótkoterminowego zatrudnienia w Polsce. 11 czerwca 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące wjazdu na teren państw członkowskich UE, które powodują zniesienie obowiązku posiadania wizy. Warto jednak pamiętać, że zniesienie wiz w strefie Schengen  nie zwalnia obywateli z Europy Wschodniej z obowiązku spełniania Read more about Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy[…]

Czy imigranci są przyszłością polskiego rynku pracy? Premiera książki „Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw”

Rynek pracy w Polsce przechodzi rewolucję, z rynku pracodawcy w coraz szybszym tempie zmienia się w rynek pracownika. Rąk do pracy wciąż brakuje, a potrzeby gospodarki będą jeszcze rosły. Według szacunków w ciągu najbliższych 15, 30 lat to imigranci będą współtworzyli polski PKB. Jak będzie wyglądał polski rynek pracy w przyszłości? Jaki będzie w nim Read more about Czy imigranci są przyszłością polskiego rynku pracy? Premiera książki „Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw”[…]

Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce – raport 2017

Firma OTTO Work Force Polska przygotowała raport z badań opinii pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce. Najnowsze wyniki oraz ich konfrontacja z badaniami przeprowadzonymi w 2015 r., wskazują na ogólnie rosnące zadowolenie ukraińskich pracowników z zarobków i pracy w Polsce, a także na chęć pozostania w naszym kraju na stałe. Rośnie także liczba Read more about Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce – raport 2017[…]

Imigranci zarobkowi z Ukrainy chcą pozostać na stałe w Polsce

76% imigrantów zarobkowych z Ukrainy rozważa pozostanie w Polsce na stałe. Ukraińców zaskoczyło, że Polacy są mili, pomocni i otwarci, a 75% z nich uważa, że Polska jest krajem otwartym na pracowników z Ukrainy. Tak wynika z badania opinii pracowników z Ukrainy przeprowadzonego przez Grupę OTTO, jedyną zagraniczną firmę rekrutacyjną na Ukrainie, która ma struktury Read more about Imigranci zarobkowi z Ukrainy chcą pozostać na stałe w Polsce[…]

Wizy

Obywatele wielu krajów spoza UE, którzy chcą wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza poświadcza zgodę władz kraju na wjazd i pobyt konkretnej osoby na jego terytorium. Uwaga: cudzoziemcowi posiadającemu ważną wizę Straż Graniczna może odmówić wjazdu. Wiza może również zostać unieważniona lub cofnięta na granicy. Wizę uzyskuje się przed wyjazdem w konsulacie Read more about Wizy[…]

Dochodzenie praw pracowniczych

Gdzie dochodzić praw pracowniczych W wypadku łamania praw pracowniczych (więcej informacji na temat praw pracowniczych jest dostępnych tutaj->), czyli przysługujących osobie, która ma podpisaną umowę o pracę (więcej informacji na temat umów o pracę jest dostępnych tutaj->), pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub/i do sądu pracy. Co to zasady pracownik (skarżący) Read more about Dochodzenie praw pracowniczych[…]

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne są innymi niż umowy o pracę formami powierzenia pracy, które są regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego. Umowy cywilnoprawne najczęściej stosuje się w momencie, w którym pracodawca nie planuje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu określonych czynności bądź realizacji jasno określonych zadań. Podstawowe cechy świadczenia pracy na podstawie Read more about Umowy cywilnoprawne[…]

Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca

Z cudzoziemcem pracodawca może zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną. Umowa z cudzoziemcem w przeważającej większości przypadków powinna być zawarta w formie pisemnej: W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest Read more about Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca[…]

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Co to jest nielegalne zatrudnienie Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie pracy przez cudzoziemca: który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce; którego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy; który wykonuje pracę bez zezwolenia, w wypadkach gdy jest ono wymagane; na innych warunkach lub na Read more about Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce[…]