Procedura przekraczania granicy

Przekroczenie granicy państwowej jest możliwe wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu, tj. na przejściu granicznym. Również w ramach małego ruchu granicznego nie wolno przekraczać granicy poza przejściem granicznym. Przy przekraczaniu granicy warto pamiętać, że wjeżdżając do Polski, przekracza się także granicę Unii Europejskiej (UE) oraz strefy Schengen. Na terytorium UE – również poza przejściem Read more about Procedura przekraczania granicy[…]

Zaproszenia

Dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz na powrót do kraju pochodzenia lub zamieszkania może być zaproszenie. Cudzoziemiec może przedstawić zaproszenie podczas ubiegania się o wizę oraz w trakcie kontroli granicznej. Uwaga: aby wjechać do Polski, po otrzymaniu zaproszenia cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę. Rejestracja zaproszeń cudzoziemców do Polski odbywa Read more about Zaproszenia[…]

Запрошення

Підтвердженням наявності достатніх засобів до існування під час перебування в Польщі, і повернення в країну походження або проживання може бути запрошення. Іноземець може представити запрошення під час клопотання про візу та прикордонного контролю. Примітка: Щоб в’їхати до Польщі, після отримання запрошення іноземець повинен подати заяву на візу. Реєстрація запрошення іноземців в Польщі відбувається на прохання Read more about Запрошення[…]