Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce

Co to jest nielegalne zatrudnienie Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie pracy przez cudzoziemca: który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce; którego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy; który wykonuje pracę bez zezwolenia, w wypadkach gdy jest ono wymagane; na innych warunkach lub na Read more about Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce[…]