Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca

Z cudzoziemcem pracodawca może zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną. Umowa z cudzoziemcem w przeważającej większości przypadków powinna być zawarta w formie pisemnej: W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest Read more about Umowy, na podstawie których można zatrudnić cudzoziemca[…]