Dochodzenie praw pracowniczych

Gdzie dochodzić praw pracowniczych W wypadku łamania praw pracowniczych (więcej informacji na temat praw pracowniczych jest dostępnych tutaj->), czyli przysługujących osobie, która ma podpisaną umowę o pracę (więcej informacji na temat umów o pracę jest dostępnych tutaj->), pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) lub/i do sądu pracy. Co to zasady pracownik (skarżący) Read more about Dochodzenie praw pracowniczych[…]