Imigranci zarobkowi z Ukrainy chcą pozostać na stałe w Polsce

76% imigrantów zarobkowych z Ukrainy rozważa pozostanie w Polsce na stałe. Ukraińców zaskoczyło, że Polacy są mili, pomocni i otwarci, a 75% z nich uważa, że Polska jest krajem otwartym na pracowników z Ukrainy. Tak wynika z badania opinii pracowników z Ukrainy przeprowadzonego przez Grupę OTTO, jedyną zagraniczną firmę rekrutacyjną na Ukrainie, która ma struktury na Ukrainie i pozwolenie na legalną rekrutację Ukraińców do pracy w Polsce.

Rośnie liczba imigrantów zarobkowych z Ukrainy

Ukraińcy przyjeżdżają do Polski głównie w celach zarobkowych, ale do emigracji zmusza ich również wojna na Ukrainie i zła kondycja gospodarki.  Z roku na rok do Polski napływa coraz większa liczba imigrantów zarobkowych z Ukrainy. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało w 2014 roku 43 663 zezwoleń na pracę, w tym aż 60%  dla Ukraińców (26 315).


Dane MSW

Dynamiczny rozwoj gospodarczy Polski, a co za tym idzie rosnące zapotrzebowanie pracodawców na pracowników oraz konflikt zbrojny na Ukrainie OTTO, tylko spotenguje zjawisko napływu imigrantów zarobkowych do Polski. Już dzisiaj tysiące Ukraińców czekają w kolejkach na wizy lub pozwolenia o pracę. Liczba Ukraińców zainteresowanych pracą rośnie. Przed dużym wyzwaniem stoją urzędy, których zadaniem jest sprawne przyznawanie pozwoleń na pracę.

Otrzymujemy coraz więcej zapytań od firm, które interesują się możliwością zatrudniania pracowników z Ukrainy. Rozwinięte struktury OTTO na Ukrainie oraz personel Ukraiński w Polsce,  pozwalają nam na sprawne przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, organizację niezbędnych pozwoleń na pracę na Ukrainie oraz integrację i aklimatyzację Ukraińców w Polsce
. – Piotr Ambrozowicz, CEO Central Eastern Europe OTTO.

Przed Polakami wielki test tolerancji

Z badania przeprowadzonego przez Grupę OTTO wynika również, że pomimo otwartości Polski na imigrantów z Ukrainy, 19% z nich czuje się dyskryminowanych w miejscu pracy ze względu na narodowość. Przede wszystkim przez własnych współpracowników, którzy bywają opryskliwi, wywyższają się  i nie mają zrozumienia dla nieznajomości lub słabej znajomości języka polskiego, niechętnie pomagają i tłumaczą.

Przed nami wielki test tolerancji. Masowy napływ imigtantów skutkował często w krajach tzw. starej Unii Europejskiej niechęcią oraz budził strach obywateli przed utratą pracy. Dyskusje nad zamykaniem wolnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej, od czasu do czasu odżywają w Anglii czy w Holandii. Warto uczyć się na błędach naszych sąsiadów z Zachodu i już dzisiaj otworzyć się na wyzwania związane z imigracją zarobkową. – mówi Piotr Ambrozowicz, CEO Central Eastern Europe OTTO.


OTTO jest jedyną firmą rekrutacyjną na Ukrainie, która ma pozwolenia na legalne zatrudnianie Ukraińców w Polsce. Obecnie posiada dwa biura rekrutacyjne na Zachodzie Ukrainy, w Tarnopolu i Lwowie. Planuje otworzyć do końca 2015 roku kolejne biuro w Winnicy.

www.OTTOpraca.pl

Raport w Liczbach

· 100% badanych Ukraiców pracuje obecnie w Polsce, wszyscy przyjechali do Polski przede wszystkim wcelach zarobkowych

· 23% podkreślało, że na przyjazd do Polski miała wpływ wojna na Ukrainie i związany z nią kryzys finansowy

· 75% badanych uważa, że Polska jest krajem otwartym na pracowników z Ukrainy

· 30% Ukraińców było zdziwionych po przyjeździe do Polski, że Polacy są mili, pomocni i otwarci

· 17% zaskoczyły lepsze niż na Ukrainie drogi a,

· 11% stabilny, europejski poziom życia

· 42% badanych uważa, że pracodawcy na Ukrainie i w Polsce nie różnią się, jednak

· 16% podkreśliło, że pracodawcy w Polsce charakteryzują się odpowiedzialnym i uczciwym stosunkiem do pracownika, a

· 15% uważa, że w firmach w Polsce panuje porządek, zrozumienie i uczciwość

· 19% badanych odczuwa dyskryminację z powodu narodowości

· 32% Ukraińców chce pozostać w Polsce jak najdłużej

· 76% zastanawia się na pozostaniem w Polsce na stałe

Pełny raport z badania.

Więcej informacji:

Joanna Przemyślańska-Włosek

Marketing Manager OTTO Polska
jprzemyslanska@ottopraca.pl
+48797186001