Jak rozliczyć PIT w Polsce? Przewodnik dla Ukraińców

Pracownicy z Ukrainy, podobnie jak obywatele Polski, na początku roku muszą rozliczyć
się w Urzędzie Skarbowym za ubiegły przepracowany rok. Zakres ich opodatkowania jest uzależniony od tego, czy w Polsce nabędą tzw. rezydencję podatkową. Wielu z Ukraińców ma wątpliwości co do prawidłowego rozliczenia deklaracji PIT, dlatego udostępniamy film poradnikowy, w którym można znaleźć niezbędne informacje.

Polscy pracodawcy, w terminie do końca lutego 2020, zobowiązani są do przekazania pracownikom formularza PIT-11 za ubiegły rok. PIT-11 zawiera kwoty: przychodu, kosztów obniżających przychód, dochodu, zaliczek na podatek a także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na podstawie informacji zawartych w PIT-11 osoba fizyczna powinna rozliczyć swoje przychody w zeznaniu rocznym w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2020.

Poniżej przedstawiamy wideo przewodnik na temat rozliczenia rocznego PIT-37 dla obywateli Ukrainy będących rezydentami Polski.

Link do filmu: https://bit.ly/2RE92ne
lub https://www.youtube.com/watch?v=SqX5p4Fi9-8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0G46d6FP29a7um5HDF0tSqkqQAdmIq62cQq2033TwjRKbeTODg6Z77qVY