Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce – raport 2017

Firma OTTO Work Force Polska przygotowała raport z badań opinii pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce. Najnowsze wyniki oraz ich konfrontacja z badaniami przeprowadzonymi w 2015 r., wskazują na ogólnie rosnące zadowolenie ukraińskich pracowników z zarobków i pracy w Polsce, a także na chęć pozostania w naszym kraju na stałe. Rośnie także liczba Ukraińców, którzy podejmują w Polsce pracę w zawodach zgodnych z własnym wykształceniem.

 

POBIERZ RAPORT

 

Pracownicy z Ukrainy z roku na rok, stają się coraz istotniejszym ogniwem w budowaniu rozwoju przedsiębiorstw
w Polsce. Nie tylko wypełniają wolne wakaty, ale także wnoszą niezbędne przedsiębiorstwom kompetencje
i doświadczenie.

OTTO Work Force Polska zatrudnia pracowników z Ukrainy od 2013 r. Jako pierwsza firma w Polsce  regularnie prowadzi badania opinii pracowników z Ukrainy.

„Zadowolenie z pracy wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników. Monitorowanie opinii pracowników, pozwala z wyprzedzeniem wyeliminować lub ograniczyć ewentualne problemy oraz wzmocnić w pracownikach zaangażowane i motywację do pracy.” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Work Force na Europę Środkowo-Wschodnią.

Według raportu 94% pracowników z Ukrainy jest zadowolonych z pracy w Polsce (wzrost o 10%), w szczególności z wynagrodzenia. Zadowolenie z zarobków wzrosło od grudnia 2015 r. do 2017 r. o 40% – z poziomu 50% do 90%. Kilka razy wyższe w Polsce niż na Ukrainie pensje są także głównym powodem, dla którego Ukraińcy decydują się na emigrację do Polski.

„Od 2015 r. zarobki pracowników z Ukrainy  zatrudnionych za pośrednictwem OTTO Work Force wzrosły średnio o 300 zł. Minimalne wynagrodzenie na Ukrainie od 2016 to 1 450 UAH (ok. 220 PLN).” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Work Force na Europę Środkowo-Wschodnią.

Ukraińcy cenią sobie również pozytywny stosunek Polaków do ich obecności w naszym kraju –ten czynnik zanotował wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem o 37%.  Aż 97% pracowników uważa, że Polska jest krajem otwartym na pracowników z Ukrainy (wzrost z 75% do 97%).  89% pracowników jest zadowolonych z relacji ze współpracownikami, a 87% również z relacji z przełożonym.

„Początkowo pracowników z Ukrainy zatrudniali przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy – głównie do prac sezonowych, na polach, w sadach, w przetwórstwie. Obecnie bardzo duże zainteresowanie pracownikami z Ukrainy notujemy wśród międzynarodowych korporacji, które dbają o atmosferę i stawiają na pozytywne relacje z pracownikami. Mają także większe doświadczenie w zarządzaniu wielokulturowym środowiskiem pracy, stąd prawdopodobne rosnące zadowolenie z relacji w miejscu pracy.” – wyjaśnia Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Work Force na Europę Środkowo-Wschodnią.

48% pracowników planuje pozostać w Polsce na stałe, to o 38% więcej niż pod koniec 2015 roku.  Dla 82% Ukraińców zachętą do pozostania w Polsce na stałe byłaby gwarancja długotrwałego zatrudnienia (wzrost o 32% w porównaniu
z 2015 r.) oraz dla 42% możliwości rozwoju ( wzrost o 15%).

Znaczenie wzrosła liczba pracowników, którzy pracują zgodnie z własnym wykształceniem, z poziomu 8% do 29%.

 

„Przebywający w Polsce Ukraińcy są często dobrze lub bardzo dobrze wykształceni. W badaniu przeprowadzonym
w 2017 r.
44% pracowników z Ukrainy miało wykształcenie wyższe, 20% – średnie, 33% – zawodowe, 4%- podstawowe.

Wzrost liczby osób zatrudnionych zgodnie z wykształceniem wskazuje na to, że pracodawcy coraz efektywniej wykorzystują potencjał imigrantów z Ukrainy. Zatrudnienie wykwalifikowanych imigrantów wpływa na wzrost innowacyjności, ogólny rozwój oraz dyfuzję wiedzy w przedsiębiorstwach.” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Work Force na Europę Środkowo-Wschodnią.

 

Raport w liczbach:

 • Wzrosło znaczenie zarobków jako głównego motywatora imigracji zarobkowej do Polski – wzrost z 39% w 2015r. do 94% w 2017 r. Zarobki są istotniejszym powodem do wyjazdu dla mężczyzn oraz osób starszych.
 • Wzrosła liczba Ukraińców, którzy planują pozostać w Polsce na stałe z 10 % w 2015 r. do 48% w 2017 r. Im lepiej wykształceni pracownicy tym dłużej chcą pozostać w naszym kraju
 • Wzrósł poziom otwartości Polaków na pracowników z Ukrainy (wg opinii ukraińskich pracowników
  z 75% w 2015 r. do 97% w 2017 r.)
 • Wzrosło ogólne zadowolenie pracowników z Ukrainy pracą w Polsce (z poziomu 84% w 2015 r. do 94% w 2017 r.)
 • 90% pracowników z Ukrainy jest zadowolonych ze swojego wynagrodzenia ( wzrost o 50%
  w stosunku do 2015 r.)
 • 89% pracowników jest zadowolonych ze stosunku Polaków do pracowników z Ukrainy (wzrost o 37% w stosunku do 2015 r.)
 • 89% pracowników jest zadowolonych z relacji ze współpracownikami (wzrost o 26% w stosunku do 2015 r.)
 • 87% pracowników jest zadowolonych z relacji z przełożonym (wzrost o 26% w stosunku do 2015 r.)
 • 78% pracowników jest zadowolonych z rodzaju pracy (wzrost o 40 % w stosunku do 2015r.)
 • 75% pracowników jest zadowolonych z obciążenia obowiązkami ( wzrost o 39 % w porównaniu z baniem z 2015 r.)
 • 68% pracowników jest zadowolonych z warunków pracy ( wzrost o 6% w stosunku do 2015 r.)
 • 23% pracowników jest zadowolonych z możliwości rozwoju (w 2015 r. zadowolonych było 27%)
 • Im starsi są pracownicy z Ukrainy, tym mniej zadowoleni są z wykonywanej pracy, obciążenia obowiązkami oraz możliwości rozwoju.
 • 95% pracowników z Ukrainy zachęciłyby do pozostania w Polsce większe zarobki.
 • Dla 82% Ukraińców zachętą do pozostania w Polsce na stałe byłaby gwarancja długotrwałego zatrudnienia, (wzrost o 32% w porównaniu z 2015 r.) oraz dla możliwość rozwoju (wzrost o 15% w porównaniu z 2015 r.)
 • 29% pracowników z Ukrainy pracuje zgodnie z własnym wykształceniem. To o 21% więcej niż w 2015 r.