Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy

Do tej pory obywatele Ukrainy mogli korzystać z uproszczonej procedury podczas podejmowania krótkoterminowego zatrudnienia w Polsce. 11 czerwca 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące wjazdu na teren państw członkowskich UE, które powodują zniesienie obowiązku posiadania wizy.

Warto jednak pamiętać, że zniesienie wiz w strefie Schengen  nie zwalnia obywateli z Europy Wschodniej z obowiązku spełniania pozostałych warunków wjazdu. Nadal od obywateli Ukrainy, którzy chcą skorzystać z nowych udogodnień, wymaga się by:

 

  • posiadali ważny paszport biometryczny,
  • uzasadnili cel i warunki planowanego pobytu,
  • posiadali wymagane środki finansowe,
  • nie widnieli w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu oraz nie stanowili zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Obywatele Ukrainy od 11 czerwca są uprawnieni do wjazdu na teren Polski i innych krajów strefy Schengen oraz pobytu przez okres nieprzekraczający 90 dni, jednak zmiany te nie wpływają na regulacje dotyczące legalizacji zatrudnienia. Nadal pracodawcy, chcący zatrudnić pracowników z Ukrainy, są zobowiązani uzyskać dla nich zezwolenie lub w przypadku krótkiego okresu zatrudnienia, zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Oczywiście, cudzoziemiec przebywając w Polsce bez wizy, może również złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego o wydanie zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę.

Źródło tekstu:http://zielonalinia.gov.pl/-/ruch-bezwizowy-z-ukraina-zmiany-w-przepisach