Wydłużenie pobytu i pracy dla cudzoziemców

Polski rząd ogłosił program Tarczy Antykryzysowej, która ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa dla gospodarki. Program zawiera m.in. rozwiązania dla pracowników oraz przedsiębiorstw. Jednym z ważnych punktów programu są zmiany dotyczące przedłużenia pobytu i pracy w Polsce dla cudzoziemców.

Co to oznacza w praktyce?

Wprowadzone przepisy zapewniają wydłużenie wiz krajowych  i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców,  a także umożliwiają wydłużenie legalnej pracy w Polsce na podstawie oświadczenia czy zezwolenia na pracę.

Paszporty biometryczne
Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce w ramach ruchu bezwizowego, a okres jego legalnego pobytu kończy się w czasie stanu epidemii to może złożyć wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na pobyt czasowy i pracę . Pobyt uważany będzie za legalny pod warunkiem złożenia kompletnego wniosku w terminie.

Legalna praca
Jeśli oświadczenie o powierzeniu pracy kończy się podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu  epidemii to jego okres ważności ulega automatycznie przedłużeniu z mocy prawa. Jest ono ważne przez okres epidemii oraz do 30 dnia po jej odwołaniu. Nie ma konieczności rejestracji nowego oświadczenia . Zmiana ta  dotyczy także przedłużenia ważności zezwoleń na pracę.

Pobyt w Polsce
Jeśli zezwolenie na pobyt czasowy kończy się podczas stanu epidemii to jest ono automatycznie przedłużane. Zezwolenie jest ważne do końca epidemii i do 30 dnia po jej odwołaniu. W tym przypadku nie trzeba wymieniać karty pobytu.

Wiza krajowa
Tak samo wygląda sytuacja w przypadku wiz dla cudzoziemców. Jeśli koniec wizy krajowej przypada w okresie epidemii to jest ona automatycznie przedłużana. Wiza jest ważna na czas epidemii oraz do 30 dnia po jej odwołaniu.

Zdajemy sobie sprawę, że w związku z nowymi przepisami mogą mieć Państwo pytania czy wątpliwości. W takim przypadku zachęcamy do kontaktu z konsultantami firmy OTTO Work Force lub telefonu na Helpdesk OTTO. Wystarczy zadzwonić pod numer 122 133 144.