Відстоювання прав працівників

Де відстоювати права працівників?

У разі порушення трудових прав (більш докладну інформацію про трудові права можна побачити тут ) тобто тих, з яких можуть скористатися особи, які підписали трудовий договір (більше докладної інформації про трудові договори є тут) працівник може скаржитися до Державної інспекції праці (PIP) та / або суду з питань праці. Які правило, працівник (заявник) не несе витрат розгляду скарг в цих установах.

Примітка: У випадку цивільно-правових договорів (umowa o dzieło або umowa zlecenia) існує можливість відстоювання своїх прав в порядку цивільного судочинства. У таких випадках, відстоювання прав пов’язане з обов’язковими витратами для особи, яка вносить позов до суду, якщо позивник не буде звільнений від понесення таких коштів. Однак, якщо особа прийнята на роботу на підставі цивільно-правового договору, а фактично виконує роботу в місці і часі визначених роботодавцем і під його керівництвом, то існує можливість звернутись до суду з позовом про встановлення трудових відносин Більш детальну інформацію про цивільно-правові договори можна дізнатися тут.

Державна інспекція праці (PIP) являє собою установу, яка – поряд із перевіркою законності зайнятості – виконує повний контроль і нагляд за дотриманням законодавства про працю (Трудовий кодекс). PIP перевіряє працедавців – більш докладну інформацію про законність працевлаштування іноземців  можна отримати тут.

Суд з питань праці є окремою одиницею суду, який був створений з метою розгляду спорів, що виникають з трудових відносин (трудовий кодекс).

Як відстоювати свої права?

Державна інспекція праці

Скаргу до Державної інспекції праці складають до окружної інспекції праці (ОІП) в письмовій формі – можна надіслати звичайною, або електронною поштою, або особисто прийти до ОІП. Адреси ОІП можна знайти тут.

Немає обов`язку подавати заяву на певному формулярі. Наведена нижче інформація повинна завжди бути в скарзі:

  •       на кого подається скарга (назва фірми / ім’я, прізвище, адреса / місце проживання);
  •       опис порушення, які є предметом позову (скарги)

Примітка: корисним є зібрати матеріали, які підтверджують слова заявника (наприклад, документи, які співробітник отримав від роботодавця, електронну пошту, що стосуються подій, згоду свідків для підтвердження слів заявника). Це буде корисно для доказу існування порушення, які він оскаржує.

  •       Ім`я, прізвище, адреса заявника.

Примітка: як правило, РІР – Державна інспекція праці не розглядає анонімних скарг. Якщо працівник не хоче, щоб працедавець знав, хто на нього скаржиться, що він може підкреслити, що хоче залишитися анонімним (тоді дані не будуть передані до працедавця, а також не з’являться в протоколах контролю).

У відповідь на скаргу, інспектор повинен перевірити роботу працедавця. Інспекція зазвичай відбувається упродовж 1 місяця з моменту отримання скарги.

Інспектор праці зобов’язаний перевірити всі обставини, він описує у своєму зверненні заявник

Контроль здійснюється за рахунок держави.

Результати перевірки фіксуються до протоколу контролі. Роботодавець може зголосити свої зауваження до протоколу контролю.

Якщо будуть виявлено порушення, інспектор може видати рішення, скерувати до роботодавця висновок, пред’явити позов або виступити до суду про встановлення трудових відносин.

Висновок являється документом, який зобов’язує роботодавця усунути/урегулювати порушення (наприклад, впровадити відповідні зміни в внутрішніх документах роботодавця у сфері права праці)

Якщо інспектор праці видає рішення, роботодавець може оскаржити таке рішення до воєвудського адміністративного суду. Однак у випадку видачі висновку, роботодавець зобов’язаний виконати такий висновок. Державна Інспекція Праці передає інформацію про результати контролі на адрес, поданий заявником в скарзі .

Суд з питань прац

Працівник може відстоювати свої права, які виникають з трудових прав у суді.

Термін подачі позову залежить від характеру справи. Якщо це оскарження рішення про припинення трудового договору, то працівник має на це 7 днів, у випадку припинення трудового договору без попереднього повідомлення – 14 днів. В більшості інших випадків позов повинен бути внесений перед закінчення строку позовної давності, тобто протягом 3-х років.

Позови потрібно подати в суд по трудових спорах відповідний за місцем, де виконувалась робота або відповідно до місця знаходження фірми/місця проживання роботодавця. Як правило, відповідним є районний суд (між іншим, у випадку встановлення факту трудових відносин, оскарження рішення про припинення трудового договору), в той час як в справах, в яких сума спору перевищує 75 тисяч (крім перерахованих вище) відповідний суд для внесення позову буде окружний суд.

Позов подається лише у письмовій формі. Працівник може сам написати такий позов – у випадку недоліків, суд викличе таку особу для усунення недоліків. Позов теж може бути внесений прокурором, представником профспілки або інспектором праці.

Працівник може виступати перед судом сам, але може теж призначити свого представника. Представником може бути адвокат, юридичний консультант, представник профспілки, інспектор праці або інший працівник на роботі. Якщо раніше в даній справі контроль здійснювала Державна Інспекція Праці (PIP), то суд може виступити з проханням переказати документацію здійснену під час такого контролю.

Якщо працівник і роботодавець погодяться на вимоги працівника, то вони можуть укласти перед судом угоду. В такому випадку угода затверджується судом і на ї підставі працівник може відстоювати свої права.

Якщо вимоги працівника не перевищують 50 тис. злотих, то він не є зобов’язаний оплачувати кошти від позову. Однак якщо сума є вища ніж 50 тис. злотих, працівник має обов’язок заплатити оплату від позову в розмірі 5% від сума, що вимагається.

Однак потрібно пам’ятати, що у випадку якщо працівник програє справу, з працівника може стягуватись кошти потрачені на висновки експертів і витрати на юридичне представництво (якщо роботодавець користувався з послуг адвокати чи юридичного радника)

Рішення першої інстанції можна оскаржити. Якщо працівник планує оскаржувати таке рішення, то він повинен на протязі одного тижня від дня видачі вироку подати заяву в суд з проханням приготовити письмове обґрунтування рішення. В такому випадку, оскарження потрібно подати на протязі 2-х тижнів від дня отримання письмового обґрунтування рішення. Однак якщо внесок про приготування не був поданий, оскарження належить внести на протязі 3-х тижнів від дня оголошення рішення суду. Апеляцію потрібно подати в суд, в якому розглядалась справа.

джерело: www.migrant.info.pl