Дискримінація і нерівноправне трактування

Що таке дискримінація?

Дискримінація — це нерівноправне ставлення до певних груп людей або однієї людини з огляду на її походження, національність, расу, релігію, стать, сексуальну орієнтацію, вік, інвалідність, погляди, політичні переконання або через будь-який інший критерій дискримінаційного характеру. Базується на суб’єктивній неприязні до конкретної особи чи групи на підставі дискримінаційних критеріїв, тобто, на тому, що певна особа або група має характерні ознаки статі, віросповідання, національності і т.д.

Польське законодавство забороняє дискримінацію за будь-якою ознакою. Згідно з Конституцією Польщі всі люди рівноправні перед законом і ніхто не повинен зазнавати дискримінації в політичній, соціальній і економічній сфері життя з будь-якої причини.

джерело: www.migrant.info.pl