КАРТА ПОЛЯКА

Що таке Карта Поляка?

Карта Поляка є документом що підтверджує приналежність іноземця до польського народу. Не означає вона однак надання іноземцеві польського громадянства, признання права до перебування в Польщі, ані права перетину кордонів Польщі без візи.

Наявність Карти Поляка зв’язана є однак з певними правами, її власник може:

 • Без оплат отримати довготермінову візу на перебування, яка дає право до багаторазового перетину польського кордону;
 • Отримувати на території Польщі легальну працю без обов’язку отримання дозволу на роботу;
 • Провадити в Польщі господарську діяльність на таких самих правах як польські громадяни;
 • Користуватись в Польщі безкоштовною системою освіти на початковому, середньому і вищому рівні на таких самих правах як польські громадяни, а також старатися отримати стипендію і допомогу на навчання призначену для іноземців які вчаться і навчаються в вузах в Польщі;
 • В раптових випадках користуватись в Польщі безкоштовною медичною опікою на таких самих правах як громадяни Польщі;
 • Користуватись 37-відсотковою пільгою на переїзди залізницею на території Польщі;
 • безкоштовно відвідувати державні музеї в Польщі;
 • першочергово вести клопотання про фінансові засоби з бюджету Польщі, або з бюджету самоврядування гмін в Польщі, що призначені на підтримку поляків за кордоном.

Коли може бути видана Карта Поляка?

Карта Поляка може бути видана особі, котра в день подання внеску має громадянство однієї з держав колишнього СССР, або має статус бездержавника в одній з цих країн і дотримається включно наступних умов:

 1. доведе свій зв’язок з Польщею, через щонайменше початкове знання польської мови, котру вважає за рідну мову, знання і дотримання польських традицій і звичаїв;
 2. в присутності консула подасть письмову декларацію приналежності до польського народу;
 3. 3. доведе, що щонайменше один з її батьків або дідів\бабусь або двох прадідів\прабабусь є або були польської національності або мали польське громадянство, або представить свідоцтво відповідної польської організації в країні проживання (список можна побачити тут->) що підтверджує активну участь в діяльності на користь польської мови і культури або польської народної меншості протягом останніх 3 років.

Карта Поляка може бути видана теж особі, походження котрої було підтверджено законом згідно з записами Закону з дня 9 листопада 2000 року про репатріацію.

Процес клопотання про Карту Поляка.

Про Карту Поляка потрібно вести клопотання в Консульстві РП відповідному з огляду на місце проживання заявника, тобто в країні походження мігранта. Карту признає консул РП.

Головний комплект документів необхідний для подачі заявки на отримання Карти Поляка:

 1. заява, котра доступна тут; потрібно заповнити згідно з поясненнями долученими до заяви – пояснення доступні тут
 2. 1 фотографія – інструкція, що стосується фотографії доступнатут
 3. 3Скомплектовані і скопійовані документи, що свідчать про польське походження

Уваги: такими документами і доказами можуть бути наприклад: польські документи тотожності; акти цивільного стану або їх дублікати; метрики хрещення; шкільні свідоцтва; документи, які підтверджують зв’язок з польським походженням, документи, що підтверджують факт депортації або ув’язнення, які містять запис про польське походження; документи про реабілітацію особи депортованої, які містять запис про польське походження цієї особи; закордонні доводи тотожності, які містять інформацію на тему польського походження; довідка полонійної організації, що підтверджує активну участь в діяльності на користь польської мови і культури або польської народної меншості; юридичне рішення про польське походження, видане згідно з записами закону про репатріацію, і тд.

 1. Ксерокопія закордонного паспорту (сторона з фотографією) і внутрішнього паспорту (сторона з фотографією і сторона з адресою постійного проживання). Потрібно також представити оригінали для перевірки.

Потім потрібно домовитись телефонічно на розмову з консулом РП.

Список консульств РП разом з контакними даними доступний тут

Консул розмовляє з заявником польською мовою на тему Польщі, її історії, культури, а також звичаїв і традицій. Планований час розмови 15-20 хвилин.

Після відповідного перебігу розмови, консул представляє заявнику декларацію приналежності до польського народу.

Коли дитина може отримати Карту Поляка?

Дитині Карта Поляка признається на підставі заяви батьків, якщо двоє з них мають Карту Поляка. Якщо Карту має тільки один з батьків, то другий в присутності польського консула мусить виразити згоду на видання дитині Карти Поляка. Якщо другому з батьків не прислуговує батьківське право, він не зобов’язаний виражати такої згоди.

Як довго дійсна Карта Поляка?

Карта Поляка дійсна 10 років від дати її признання. Найпізніше 3 місяці перед терміном закінчення дійсності Карти Поляка треба звернутися по її продовження на чергові 10 років. Карта Поляка втрачає дійсність в випадку, коли її власник отримає польське громадянство, або дозвіл на перебування в Польщі.

Як користуватись Картою Поляка?

Аби скористати з повноважень, котрі гарантує Карта Поляка, потрібно її представляти з дійсним документом тожсамості.

Рішення про відмову признання Карти Поляка.

Консул видає рішення про відмову признання Карти Поляка в випадку, коли:

 1. Заявник не дотримається вищезгаданих умов;
 2. В процесі розгляду про признання Карти Поляка заявник подав заяву або долучив до неї документи, які містять неправдиву інформацію, або представив фальшиві документи;
 3. Заявник був переселений з території Речіпосполитої або Польської Речіпосполитої Людової на підставі репатріаційних умов, підписаних в 1944-1957 роках між Польщею та Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Литовською Соціалістичною Радянською Республікою і Радянським Союзом до однієї з держав, що були сторонами цих умов;
 4. Заявник набув польське громадянство або отримав дозвіл на перебування на території Польщі;
 5. Про це проголошують норми оборони, безпеки або охорони громадського порядку Польщі;
 6. Про це проголошують норми оборони, безпеки або охорони громадського порядку Польщі;

Припинення дії Карти Поляка

Консул анулює Карту Поляка, коли:

 1. Її власник поводить себе в спосіб зневажливий до Речіпосполитої Польщі або поляків;
 2. В процесі признання Карти Поляка заявник подав заяву, або долучив до неї документи, які містять неправдиві особисті дані, або фальшиву інформацію;
 3. Коли посвідчив неправду або приховав правду;
 4. Підробив, або переробив документи, або підробний документ видав за справжній;
 5. Заявник набув польське громадянство або отримав дозвіл на перебування в Польщі;
 6. Про це проголошують норми оборони, безпеки та охорони публічного порядку Польщі;
 7. Заявник діє, або діяв на шкоду державних інтересів Польщі.

У випадку відмови, або припинення дії Карти Поляка особа, яка володіє нею, має обов’язок повернути карту Консулу.

Оплати

Заява, а також цілий процес, пов’язаний з отриманням Карти Поляка, безкоштовний і на жодному його етапі не стягуються жодні оплати.

Законодавча підстава.

Закон з дня 7 вересня 2007 про Карту Поляка (Дз. У. з 2007 р. Нр 180, поз. 1280, з пізн. Зм.)
Закон з дня 28 серпня 2003 року про внесення змін до закону про репатріацію (Дз.У. з 2003 року. Нр 175, поз. 1961, з пізн. Зм.)

джерело: www.migrant.info.pl