Перевірка легальності працевлаштування іноземця

Що таке нелегальне працевлаштування?

Незаконне виконання роботи іноземцем, це виконання роботи іноземцем, який:

 •       не має дійсної візи, або іншого документу, що дозволяє йому перебувати в Польщі;
 •       підстава перебування якого у Польщі не дає права до праці;
 •       який працює без дозволу, у тих випадках, коли дозвіл потрібно мати;
 •       працює на інших умовах або на іншій посаді, ніж зазначено в дозволі на роботу;
 •       без укладення необхідних трудових, або цивільно-правових договорів.

Хто має право виконувати перевірку?

Виконувати перевірку законності працевлаштування мають право:

 •       Прикордонна Служба (SG);
 •       Державна Інспекція Праці (PIP).

Прикордонна служба може також проводити перевірки підприємств, домашніх господарств та окремих осіб які є працедавцями іноземців, та іноземців які ведуть власний бізнес в Польщі. PIP має право контролювати законність зайнятості на підставі трудового договору.

Як відбувається перевірка?

Перевірку проводять, щонайменше, два інспектори, які мають відповідні дозволи, що містять вказівку законної підстави, назву органу, який провадить огляд, дата і місце видачі такого дозволу, імя і прізвище посадової особи, уповноваженої здійснювати контроль та номер посвідчення особи; ім’я, прiзвище та адресу контрольованої компанії, обсяг превірки , дату початку і передбачувану дату закінчення перевірки, підпис особи, яка надає повноваження, із зазначенням її посади або функції, а також інструкції про права та обов’язки контрольованих.

Примітка: У разі необхідності вжити невідкладну перевірку, співробітники управління можуть перевірити, представляючи тільки посвідчення особи.

Які документи потрібно представити для перевірки?

Суб’єкт по відношенню до якого проводиться перевірка на вимогу службовців повинен не пізніше 7 днів пред’явити документи, пов’язані з законністю виконання роботи іноземцем, веденням іноземцем господарської діяльності або також дорученням виконання роботи іноземцю.

Такими документами можуть бути зокрема:

 • дозвіл на роботу;
 • заява про намір доручити виконання роботи іноземцю;
 • трудовий договір, або цивільно-правові договори;
 • документи, що підтверджують реєстрацію господарської діяльності в Обліку Господарської Діяльності (Ewidencji Działalności Gospodarczej).

Перевірці також підлягають характер виконуваної роботи, а також те, чи умови її виконання відповідають опису, заміщеному в дозволі/заяві.

У разі будь-якої невідповідності або відсутності документації інспектор праці, який знайде порушення вимог закону може скерувати до суду заяву про покарання осіб відповідальних за виявлені порушення. Крім цього, інспектор праці може повідомити про порушення вимог закону відповідні органи, зокрема у випадку порушення вимог закону про іноземців Поліцію чи Прикордонну Служб.

Наслідки нелегального працевлаштування іноземців

Для роботодавця, який нелегально прийняв на роботу іноземця передбачено покарання не нижче ніж 3000 злотих. Однак якщо роботодавець вводить іноземця в оману, використовує службову залежність або нездатність правильно зрозуміти ситуацію і цими діями призводить до того, що іноземець нелегально виконує роботу – може роботодавець в такому випадку заплатити штраф до 10000 zł

Іноземець, який працює всупереч положенням польського законодавства, несе відповідальність штрафом – від 1000 до 5000 злотих. Така особа може також отримати рішення про зобов’язання виїхати з Польщі, або ж по відношенню до нього може бути видане рішення про депортацію з Польщі . При цьому видатки пов`язані з депортацією поносить працедавець.

Примітка: В даний час тривають праці над посиленням санкцій для працедавців, які влаштовують на роботу іноземців, з країн, які не є членами ЄС, які не мають дозволу на проживання в Польщі.

На їхню думку, працедавці при прийомі на роботу не-громадян ЄС повинні переконатися, що іноземець має дійсний дозвіл на проживання, та повідомляти відповідні органи про зайнятість таких осіб. За доручення роботи іноземцю без дозволу на проживання, працедавцю загрожують фінансові санкції, а також буде зобов’язаний виплатити працюючим іноземцям заборгованість по заробітній платі (буде застосовуватися презумпція існування трудових відносин упродовж 3 місяців) і пов’язаних з ним доплат (сплати внесків на соціальне страхування, податок), та для покриття витрат на їх повернення в країну походження. Крім того, такі роботодавці не зможуть отримати можливостей державних субсидій, у тому числі фондів ЄС.

Законодавство

Закон з 13 квітня 2007 р. Про Державну Інспекцію праці. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890589

джерело: www.migrant.info.pl